İçeriğe geç

BERABER-İZ: İZMİR’deki NEET GENÇLERİN SOSYAL BECERİ ve İSTİHDAMA ERİŞİM KAPASİTELERİNİ GELİŞTİRME VE UYGULAMA PROJESİ

Eski Avrupa Gönüllü Hizmeti Gönüllüleri Gençlik Derneği (TREX EVS) 2007 yılında gönüllülüğü yaygınlaştırmak ve gençler arasındaki tecrübe paylaşımını arttırmak amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda dernek 2007 yılından bu yana gençlik hareketliliği, girişimcilik, dezavantajlı grupların dahil edilmesi demokrasi ve gönüllülük temelli uluslararası projeler hayata geçirmektedir. Kurulduğu günden bu yana 20’nin üzerinde gönüllülük projesini koordine eden ve 100’e yakın proje ortaklığı gerçekleştiren dernek, 2022 yılı itibariyle 600’ün üzerinde gönüllü gencin uluslararası hareketlilik programlarına katılmasına aracı olmuştur. TREX EVS güncel olarak, akredite kuruluş ünvanıyla Avrupa Dayanışma Programı (ESC) ve Erasmus+ başta olmak üzere, farklı AB destekli projeler yürüterek gençler için gönüllülük ve eğitim fırsatları sunmaya devam etmektedir.

Kısa adıyla “BERABER-İZ” Projesi İzmir bölgesindeki NEET genç bireylerin istihdama katılımlarını artırmak amacıyla gönüllülük faaliyetleri aracılığıyla sosyal becerilerinin ve bilgi düzeylerinin arttırılarak, istihdama erişim kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilmektedir.

Bu amacı hayata geçirmek için ise proje özelinde aşağıdaki hedefler belirlenmiştir:

0 +
Doğrudan Katılımcı
0 +
Eğitim Materyali
0 +
Eğitim Faaliyeti
0 +
Uluslararası Faaliyet

Proje kapsamında, yukarıda sıralanan faaliyetlerin hedef kitlesi ise İzmir ve çevresinde ikamet eden “Genç NEET” bireyler olarak belirlenmiştir. Proje faaliyetleri ise temelde gençlerin istihdama yönelik kapasitelerini arttırmak için eğitim, bilgilendirme ve mentörlük başlıklarından oluşmaktadır.

Bu kapsamda 60 NEET gence yönelik 5 modülden oluşan eğitim paketi sunulacaktır:

Bu kapsamda 60 NEET gence yönelik 5 modülden oluşan eğitim paketi sunulacaktır:

1. Yetkinlik Kavramı ve 21. Yüzyıl Yetkinlikleri
2. Kültürlerarası Öğrenme
3. Girişimcilik
4. İstihdama Dahil Olma Süreci
5. Bireysel İstihdam Eylem ve Beceri Geliştirme Planı Hazırlama

İlgili eğitim modülleri ile uyumlu olarak online platform üzerinden eğitim materyalleri yayımlanarak daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır. Aynı zamanda katılımcılara istihdam süreçlerine yönelik, devlet kurumları ve özel kurumlara başvuru süreçleri ve istihdam-gönüllülük ilişkisine dair bilgilendirme ve gönüllülük fırsatlarına ilişkin yönlendirme yapılacaktır.

Gençler için İstihdam Rehberi
Yetkinlik Kavramı ve 21. Yüzyıl Yetkinlikleri

21. Yüzyıl, değişimin merkezde yer aldığı ve değişim hızının önceki yüzyıllara hiç benzemediği bir yüzyıl. Etrafımızda yer alan her şey çok hızlı bir şekilde değişiyor, gelişiyor ve dönüşüyor. Bu dönüşüm istihdam merkezli konularda da yaşanıyor ve giderek zorlaşan istihdam edilebilirlik süreçlerini daha da yarışmacı hale getiriyor. Yarışmacı ortam gelişim için bir fırsat yaratsa da özellikle lise ve üniversitede kendini bu yüzyıla hazırlayamamış, bu fırsatı yakalayamamış ve/veya bu yüzyılın isteklerinin farkına varamamış genç kitlede bir karamsarlık yaratıyor. 

Gençler için İstihdam Rehberi
Kültürlerarası Öğrenme

21. Yüzyıl ile ilintili yetkinlikleri bir önceki modülde anlatmıştık. Bu yetkinlikler içerisinde sizlerin de hatırlayacağı gibi uyum sağlayabilmek, takım üyesi olabilme gibi birçok kavram yer almaktaydı. Bu sosyal yetkinliklerle beraber geliştirilmesi ve farkında olunması gereken önemli konulardan birisi de Kültürlerarası Öğrenme’dir.

Gençler için İstihdam Rehberi
Girişimcilik

Girişimcilik 21. Yüzyılın yaygın kavramlarından birisidir. Özellikle kurumsal hayatta durmak istemeyen birçok kişinin girişimci olma çabaları günümüzde sıklıkla karşılaştığımız bir olgudur. Birtakım yetkinliklerin geliştirilmesi ve iş alanlarının ve yapılabilecek çalışmaların artması veya niş alanlarda fikri olan insanları cesareti girişimciliğin artan bir trend olmasını sağlamaktadır.

Beraber-İz Haberler

 İZMİR’deki NEET GENÇLERİN SOSYAL BECERİ ve İSTİHDAMA ERİŞİM KAPASİTELERİNİ GELİŞTİRME VE UYGULAMA PROJESİ